Skip to main content

Show filters

Hide filters

оптимизиране на качеството и на времето на цикъла

Description

Description

Най-оптималното време на въртене или цикъл и цялостното качество на процеса на даден инструмент или машина.

Връзки

URI на понятието

Status

released