Skip to main content

Show filters

Hide filters

политика относно качеството на ИКТ

Description

Description

Политиката по отношение на качеството на организацията и нейните цели, допустимото ниво на качество и техниките за измерването му, правните му аспекти и задълженията на специфичните отдели за гарантиране на качеството.

URI на понятието

Status

released