Skip to main content

Show filters

Hide filters

управление на ИКТ проект

Description

Description

Планира, организира, контролира и документира процедурите и ресурсите, като човешки капитал, оборудване и умения с цел постигане на конкретни цели, свързани със системи, с услуги или продукти в областта на ИКТ, в рамките на специфични ограничения, например обхват, време, качество и бюджет.

Връзки

URI на понятието

Status

released