Skip to main content

Show filters

Hide filters

комуникиране с медиите

Description

Description

Общува в професионален план и представя положителен образ при обмена на информация с медии или потенциални спонсори.

URI на понятието

Status

released