Skip to main content

Show filters

Hide filters

съветване относно контрола върху болестите по селскостопанските животни

Description

Description

Предоставя консултации на собствениците на животни по отношение на икономическите аспекти на ликвидирането на болестите. Съветва потребителите относно последиците за общественото здраве от болести, които се предават от животни на хора.

Връзки

URI на понятието

Status

released