Skip to main content

Show filters

Hide filters

демонстриране на експертиза в конкретна дисциплина

Description

Description

Демонстрира задълбочени познания и комплексно разбиране в конкретна научноизследователска област, включително отговорните изследвания, изследователската етика и принципите на научен интегритет, неприкосновеността на личния живот и изискванията на ОРЗД, свързани с изследователските дейности в конкретна дисциплина.

Връзки

URI на понятието

Status

released