Skip to main content

Show filters

Hide filters

извършване на проучване на данни

Description

Description

Проучва големи набори от данни, за да се разкрият модели, като се използват статистически данни, системи от бази данни или изкуствен интелект и представяне на информацията по разбираем начин.

Scope note

Includes activities on big data.

Алтернативен етикет

извършване на проучването на данни

анализ на данни

извършването на проучване на данни

проучване на данни

използване на модели данни

Връзки

URI на понятието

Status

released