Skip to main content

Show filters

Hide filters

математика

Description

Description

Математиката е науката за теми като количество, структура, пространство и промени. Тя включва идентифициране на модели и формулиране на нови предположения въз основа на тях. Математиците се опитват да докажат истинността или погрешността на тези предположения. Има много области на математиката, някои от които са широко използвани за практически приложения.

Връзки

URI на понятието

Status

released