Skip to main content

Show filters

Hide filters

калибриране на оптични инструменти

Description

Description

Коригира и настройва надеждността на оптичните инструменти, например фотометри, поляриметри и спектрометри, чрез измерване на изхода и сравняване на резултатите с данните на референтно устройство или с набор от стандартизирани резултати. Това се прави на равни интервали, определени от производителя.

URI на понятието

Status

released