Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

анализиране на големи информационни масиви

оценка на системи, програми, оборудване и продукти

анализиране на данни от изпитвания

анализ и оценка на информация и данни

извършване на анализ на данни

критично мислене

оценяване на данни, информация и цифрово съдържание

съхраняване на цифрови данни и системи

tрансверсални умения и компетентности

мисловни умения и компетентности

Обработване на информация, идеи и понятия

критично мислене

използване на бази данни

достъп и анализиране на цифрови данни

обработка на цифрови данни

информационни умения

анализ и оценка на информация и данни

анализ и оценка на информация и данни

оценяване на данни, информация и цифрово съдържание

умения

работа с компютри

достъп и анализиране на цифрови данни

управление, събиране и съхранение на цифрови данни

използване на техники за обработване на данни

анализиране на големи информационни масиви

Description

Description

Събира и оценява цифрови данни в големи количества, особено за целите на определяне на моделите между данните.

Алтернативен етикет

анализиране на големи данни

Връзки

URI на понятието

Status

released