Skip to main content

Show filters

Hide filters

осигуряване на доклади с анализ на разходите и ползите

Description

Description

Изготвя, съставя и предава доклади с разбивка на разходите по предложението и бюджетните планове на дружеството. Анализира предварително финансовите или социалните разходи и ползи от даден проект или инвестиция за определен период от време.

Връзки

URI на понятието

Status

released