Skip to main content

Show filters

Hide filters

управляване на преживяванията на клиентите

Description

Description

Наблюдава, създава и упражнява надзор върху впечатленията и възприемането на марката и услугите от клиентите. Осигурява приятно изживяване на клиентите, отнася се с клиентите сърдечно и любезно.

Алтернативен етикет

наблюдаване на преживяванията на клиентите

насочване на преживяванията на клиентите

управляването на преживяванията на клиентите

управляване на преживяванията на клиенти

Връзки

URI на понятието

Status

released