Skip to main content

Show filters

Hide filters

провеждане на политически кампании

Description

Description

Процедурите, свързани с провеждането на успешна политическа кампания, например специфичните изследователски методи, инструментите за реклама, връзките с обществеността, както и други стратегически аспекти, свързани с организирането и провеждането на политически кампании.

URI на понятието

Status

released