Skip to main content

Show filters

Hide filters

обслужване на фрезова машина с компютърен цифров контролер

Description

Description

Обслужва машина с компютърно цифрово-програмно управление (CNC), предназначена за рязане на метални, дървени, пластмасови и други изделия, контролира я и работа с нея в съответствие с разпоредбите.

Връзки

URI на понятието

Status

released