Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на системно проектно мислене

Description

Description

Използва процеса на комбиниране на методики за системно мислене с ориентиран към хората дизайн с цел преодоляване на сложни обществени предизвикателства по иновативен и устойчив начин. Това най-често се прилага в практики за социални иновации, които са съсредоточени не толкова върху проектирането на отделни продукти и услуги, колкото върху проектирането на сложни системи от услуги, организации или политики, които са от значимост за обществото като цяло.

URI на понятието

Status

released