Skip to main content

Show filters

Hide filters

администриране на стратегии за застъпничество

Description

Description

Надзирава и ръководи процеси на прилагане на стратегически план за застъпничество. Това включва редовно провеждане на брейнсотрминг с екипа относно формулирането на плана.

Връзки

URI на понятието

Status

released