Skip to main content

Show filters

Hide filters

законодателство за фармакологичната бдителност

Description

Description

Разпоредби, които се използват при контрол и наблюдение на нежеланите лекарствени реакции на равнището на ЕС.

URI на понятието

Status

released