Skip to main content

Show filters

Hide filters

проучване на микроклимата в сгради

Description

Description

Проучва подходящи решения за микроклиматичните условия в сгради с цел да гарантира отговорно енергопотребление и топлинен комфорт. Взема предвид стратегии за пасивно проектиране, като например използване на дневната светлина, пасивно охлаждане, естествено охлаждане, термична маса, отопление със слънчева енергия и други.

Връзки

URI на понятието

Status

released