Skip to main content

Show filters

Hide filters

управление на откриваеми, достъпни, оперативно съвместими и повторно използваеми данни

Description

Description

Създава, описва, съхранява, опазва и използва (повторно) научни данни съгласно принципите FAIR (откриваемост, достъпност, оперативна съвместимост и повторно използване), като гарантира, че данните следват принципа „открити — доколкото е възможно, и закрити — доколкото е необходимо“.

Връзки

URI на понятието

Status

released