Skip to main content

Show filters

Hide filters

извършване на научноизследователска дейност

Description

Description

Участва в замисъла или създаването на ново познание чрез формулиране на изследователски въпроси, проучване, усъвършенстване или разработване на концепции, теории, модели, техники, инструменти, софтуер или оперативни методи и чрез използване на научни методи и техники.

Връзки

URI на понятието

Status

released