Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

управление на права върху интелектуална собственост

Description

Description

Занимава се с правата, залегнали в частното право, с които се осигурява защитата на интелектуалните продукти от неправомерни нарушения.

Връзки

URI на понятието

Status

released