Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

монтиране на електрическо и електронно оборудване

Description

Description

Монтира оборудване, което се нуждае от електрически ток или електромагнитни полета, за да работи, или оборудване за генериране, пренос или измерване на такъв ток и полета. Това оборудване включва разпределителни табла, електродвигатели, генератори или системи с постоянен ток.

Връзки

URI на понятието

Status

released