Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на софтуер за техническо чертане

Description

Description

Изготвя технически проекти и чертежи, като използва специализиран софтуер.

Връзки

URI на понятието

Status

released