Skip to main content

Show filters

Hide filters

удовлетворяване на технически изисквания

Description

Description

Взима предвид техническите изисквания на клиентите или инженерите, за да ги интегрират в проекта.

Връзки

URI на понятието

Status

released