Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на CADD софтуер

Description

Description

Използва софтуер за проектиране и съставяне на проекти с помощта на компютър, за да направи подробни чертежи и скици на проектите.

Връзки

URI на понятието

Status

released