Skip to main content

Show filters

Hide filters

социални и комуникационни умения и компетентности

Description

Description

Умения и компетентности, свързани със способността за положително и ползотворно взаимодействие с другите. Това се демонстрира чрез ефективно и съпричастно обменяне на идеи, координиране на собствените цели и действия с тези на другите и действане по начини, които са структурирани според ценностите, като се гарантират благосъстоянието и напредъкът на другите и се поема ръководна роля.

URI на понятието

Status

released