Skip to main content

Show filters

Hide filters

докладване на резултатите от изпитване

Description

Description

Докладва резултатите от изпитване с акцент върху откритията и препоръките, като прави разграничение между резултатите по степени на тежест. Включва съответната информация от плана за изпитване и описва методите за изпитване, като използва метрика, таблици и визуални методи, за да изяснят необходимото.

Връзки

URI на понятието

Status

released