Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

адаптиране на преподаването към способностите на учащите

Description

Description

Идентифицира проблемите в обучението и успехите на учащите. Избира стратегии за преподаване и обучаване, които подкрепят индивидуалните образователни потребности и целите на учащите.

Връзки

URI на понятието

Status

released