Skip to main content

Show filters

Hide filters

технически чертежи

Description

Description

Софтуер за чертежи и различните символи, перспективи, мерни единици, системи за нотация, визуални стилове и оформление на страниците, използвани в техническите чертежи.

Връзки

URI на понятието

Status

released