Skip to main content

Show filters

Hide filters

планиране на менюта

Description

Description

Планира менюта, като взима предвид естеството и стила на обекта, обратната връзка с клиентите, разходите и сезонността на съставките.

Алтернативен етикет

оказване на помощ при планирането на меню

планирането на менюта

консултиране при съставянето на меню

планиране на менютата

URI на понятието

Status

released