Skip to main content

Show filters

Hide filters

комуникиране чрез Световната морска система за бедствия и безопасност

Description

Description

Изпраща сигнал в случай на бедствие, използвайки която и да е от различните радиосистеми за СМСББ, за да има много голяма вероятност той да бъде получен от спасителни органи на брега и/или други кораби в района.

URI на понятието

Status

released