Skip to main content

Show filters

Hide filters

отправяне на препоръки относно храненето към лицата, отговорни за изработването на публичните политики

Description

Description

Съветва лицата, изработващи публични политики, за проблемите в областта на храненето, например етикетиране на хранителната стойност, обогатяването на храните и стандарти за програми за доставяне на храна в училищата.

Връзки

URI на понятието

Status

released