Skip to main content

Show filters

Hide filters

осигуряване на воденето на регистър за минните дейности

Description

Description

Внимава дали изискванията за докладите и записите за производството, околната среда и техническата част са спазени с цел анализиране на производителността и спазване на законовите изисквания.

Връзки

URI на понятието

Status

released