Skip to main content

Show filters

Hide filters

координиране на мисии за хуманитарна помощ

Description

Description

Координира разполагането на войски и ресурси в области, където се изисква хуманитарна помощ, и на дейността в самата зона, за да се гарантира, че зоната е безопасна, хората имат достъп до медицинска помощ, подслон и храна и че всяка опасност и рискове са отстранени.

URI на понятието

Status

released