Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

извършване на екологични одити

Description

Description

Използва оборудване за измерване на различни параметри на околната среда с цел идентифициране на екологичните проблеми и проучва начините, по които те могат да бъдат разрешени. Извършва инспекции, за да гарантира спазването на законодателството в областта на околната среда.

Връзки

URI на понятието

Status

released