Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

стратегии за планиране на ИКТ капацитет

Description

Description

Методите, техниките и ИКТ инструментите в областта, използвани за планиране на максималното количество работа, което дадена организация може да завърши за определен период въз основа на броя на машините, работниците и смените и като се отчитат ограниченията, например проблеми с качеството, закъснения и работа с материали.

URI на понятието

Status

released