Skip to main content

Show filters

Hide filters

правила за противопожарна безопасност

Description

Description

Правните норми, които трябва да се прилагат за пожарна безопасност и предотвратяване на пожари в даден обект.

Алтернативен етикет

инструкции за противопожарна безопасност

разпоредби за противопожарна безопасност

норми за противопожарна безопасност

Връзки

URI на понятието

Status

released