Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на ръководства за поправка

Description

Description

Прилага информацията за извършване на рутинна поддръжка и ремонти, например диаграми на периодичната поддръжка, инструкции за ремонт стъпка по стъпка, инструкции за отстраняване на неизправности, информация за отстраняване на неизправности и процедури за основен ремонт.

Алтернативен етикет

използване на инструкции за поправка

използване на ръководствата за поправка

използването на ръководства за поправка

разбиране на ръководства за поправка

тълкуване на ръководства за поправка

Връзки

URI на понятието

Status

released