Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на ръководства за поправка

Description

Description

Прилага информацията за извършване на рутинна поддръжка и ремонти, например диаграми на периодичната поддръжка, инструкции за ремонт стъпка по стъпка, инструкции за отстраняване на неизправности, информация за отстраняване на неизправности и процедури за основен ремонт.

Алтернативен етикет

тълкуване на ръководства за поправка

използване на ръководствата за поправка

използване на инструкции за поправка

разбиране на ръководства за поправка

използването на ръководства за поправка

Връзки

URI на понятието

Status

released