Skip to main content

Show filters

Hide filters

провеждане на проучване за осъществимост на слънчеви отоплителни системи

Description

Description

Извършва оценка на потенциала на слънчеви отоплителни системи. Извършва стандартизирано проучване с цел да прогнозира топлинните загуби на сградата и нуждите от отопление, нуждите от топла вода за битови цели, необходимия топлоакумулиращ обем и възможните видове топлоакумулиращи резервоари, като провежда изследвания, за да подпомогне процеса на вземане на решения.

URI на понятието

Status

released