Skip to main content

Show filters

Hide filters

предоставяне на грижи за клиенти, занимаващи се с фитнес

Description

Description

Наблюдава клиентите/членовете по всяко време и при необходимост ги информира за изискванията по отношение на здравето и безопасността и за процедурите при извънредни ситуации.

Връзки

URI на понятието

Status

released