Skip to main content

Show filters

Hide filters

Хибриден модел

Description

Description

Хибридният модел се състои от принципи и основи на ориентирано към услугите моделиране на бизнес и софтуерни системи, които позволяват проектирането и специфицирането на ориентирани към услугите бизнес системи в рамките на различни архитектурни стилове, като например архитектура на предприятията.

URI на понятието

Status

released