Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

използване на анализ на данните за търговски цели

Description

Description

Разбира, извлича и използва моделите, установени в данните. Прилага аналитичен подход при описанието на съгласувани събития при наблюдаваните проби, за да ги прилага към търговски планове, стратегии и корпоративни разследвания.

URI на понятието

Status

released