Skip to main content

Show filters

Hide filters

извличане на информация

Description

Description

Техниките и методите, използвани за разкриване и извличане на информация от неструктурирани или полуструктурирани цифрови документи и източници.

Връзки

URI на понятието

Status

released