Skip to main content

Show filters

Hide filters

разработване на стратегии за възстановяване от наводнения

Description

Description

Разработва планове и проектира оборудване за предотвратяване на наводнения и ефективна помощ в случай на наводнение чрез оценка на рисковете, определяне на подобрения в съществуващите стратегии и разработване на нови стратегии за отстраняване на наводненията.

URI на понятието

Status

released