Skip to main content

Show filters

Hide filters

писане на обобщения

Description

Description

Пише обобщения и резюмета на документите, като обобщава най-важните точки.

Връзки

URI на понятието

Status

released