Skip to main content

Show filters

Hide filters

прилагане на стратегическо мислене

Description

Description

Прилага генериране и ефективно прилагане на информация за предприятията и потенциалните възможности, за да се постигне конкурентно предимство за предприятията в дългосрочен план.

Връзки

URI на понятието

Status

released