Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ръководене на екипа по сигурността

Description

Description

Планира, организира и изготвя график на работата, оборудването и процедурите, които да се спазват от служителите по сигурността под негов/неин контрол.

URI на понятието

Status

released