Skip to main content

Show filters

Hide filters

изпитване на сензори

Description

Description

Изпитва сензори с помощта на подходящо оборудване. Събира и анализира данни. Наблюдава и оценява работата на системата и при необходимост предприема действия.

Алтернативен етикет

изпитване на датчици

Връзки

URI на понятието

Status

released