Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на методи за анализ на логистични данни

основни умения и компетентности

Работене с числа и мерки

тълкуване на математическа информация

наблюдение на развитието в областта на експертните познания

наблюдение на развитието в областта на експертните познания

тълкуване на текущи данни

Планиране и организиране

организиране на информация, предмети и ресурси

обработване на качествена информация

оценка на системи, програми, оборудване и продукти

анализиране на данни от изпитвания

анализ и оценка на информация и данни

извършване на анализ на данни

критично мислене

оценяване на данни, информация и цифрово съдържание

съхраняване на цифрови данни и системи

tрансверсални умения и компетентности

мисловни умения и компетентности

Обработване на информация, идеи и понятия

критично мислене

използване на бази данни

достъп и анализиране на цифрови данни

обработка на цифрови данни

анализ и оценка на информация и данни

оценяване на данни, информация и цифрово съдържание

работа с компютри

достъп и анализиране на цифрови данни

управление, събиране и съхранение на цифрови данни

използване на техники за обработване на данни

анализиране на големи информационни масиви

умения

информационни умения

анализ и оценка на информация и данни

анализ на стопански операции

използване на методи за анализ на логистични данни

Description

Description

Разчита и тълкува данни за веригата на доставки и преноса на данни. Анализира надеждността и наличието на констатациите чрез използване на методи като извличане на данни, моделиране на данни и анализ на разходите и ползите.

URI на понятието

Status

released