Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

администриране на разрешения за достъп до класифицирана информация

Description

Description

Администрира системите и наблюдава функционирането на системата за достъп до класифицирана информация и персонала, работещ за гарантиране на сигурността на съоръжението, за да се гарантира, че неупълномощени лица нямат достъп до тях и за да се наблюдават потенциалните рискове и заплахи.

Връзки

URI на понятието

Status

released